Behandelmethode van Psycholoog Alkmaar

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat over ‘denken’ en ‘doen’.

  • Het cognitieve deel: het denken, behandelt de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Vooral de invloed van je gedachten is belangrijk. Vaak bepalen die in grote mate hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Als je bijvoorbeeld heel negatief tegen alles aankijkt, kun je daar angstig, somber, geïrriteerd of piekerig van worden. De behandeling onderzoekt of die gedachten wel kloppen. Stel nu dat wat je denkt niet, helemaal of helemaal niet, waar is? Door het samen te onderzoeken leer je gebeurtenissen anders te zien. Je leert hoe gekleurd jouw blik op jezelf en de wereld om je heen is. Je ziet waar je je dingen in je hoofd haalt en hoe dat je gevoel en gedrag bepaalt. Je leert hoe je dat kunt veranderen. Dat doen we aan de hand van, ondermeer, oefeningen en huiswerkopdrachten.
  • Het gedrag deel: het doen, behandelt de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Nu staat de invloed van wat je doet centraal. Als je bijvoorbeeld uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, zal die angst waarschijnlijk eerder versterken dan verminderen. Gedrag kortom dat je het leven lastig maakt. We brengen jouw problematisch gedrag, en de momenten waarop het gebeurt, in kaart. Met concrete oefeningen en huiswerkopdrachten leer je hoe je dat gedrag, stukje bij beetje, kunt veranderen.

Systeemtheoretische benadering

Je kunt jezelf niet los zien van je omgeving. Wie je bent, wat je doet en hoe je je voelt; het gebeurt allemaal in relatie tot anderen. In de behandeling heet die omgeving een ‘systeem’. Die systemen zijn overal: van je relatie tot je gezin, van je vrienden tot je collega’s of je familie. Soms houden die systemen je klachten in stand en soms is een systeem zelfs de oorzaak van je probleem. In de behandeling gaan we er vanuit dat we je vragen of klachten kunnen aanpakken door een systeem bij de behandeling te betrekken. Soms door het te analyseren en in kaart te brengen. Soms door leden uit het systeem uit te nodigen voor een gesprek. Zo krijg ik snel volledig zicht op de onderlinge verhoudingen en communicatiepatronen.

Directieve therapie

Een praktische, probleemgerichte therapie waarbij we samen werken aan concrete en duidelijk omschreven behandeldoelen. Ik geef aanwijzingen, stel richtingen voor en help je bij het aanleren van bepaald gedrag. Dit zijn doorgaans kortdurende behandelingen met een nadruk op het hier-en-nu aanpakken van de problemen. Je gaat op basis van duidelijke aanwijzingen aan de slag met huiswerk dat we samen bepalen en opstellen. Het is helder, duidelijk en direct van toepassing op jouw situatie. We evalueren aan de hand van de behandeldoelen en scherpen waar nodig aan.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?

Neem telefonisch contact op of vul het contactformulier in. Ik leg je graag uit wat ik voor je kan doen.