EFT relatietherapie in Alkmaar

Wanneer ga je in Emotionally Focussed Therapy?

Het leven is druk: familie, gezin, werk, studie, vrienden en dan nog alle dingetjes die altijd gedaan moeten worden. Dan is het fijn als je relatie een veilige haven is. Waar je even niet hoeft. Waar je helemaal jezelf bent. Waar je bij kunt komen. Dat was bij jullie waarschijnlijk ook zo. Het is heel logisch en eigenlijk heel raar dat die relatie daardoor een beetje op de achtergrond verdwijnt. Jullie zijn overal mee bezig, behalve met jullie. De veilige haven is vanzelfsprekend. Dat was juist het fijne, dat je daar niets aan hoefde te doen. Even geen druk, geen moeite. Emotionally Focussed Therapy (EFT) is voor alle stellen die die moeite wél weer willen doen. Waarschijnlijk omdat het voor jullie de laatste kans is. Jullie hebben het zwaar samen. Bijna ondraaglijk zwaar. En je twijfelt of jullie relatie dit kan doorstaan. In het verlengde daarvan ben je ook onzeker over of je het wel wilt. Overigen, het kan ook zo zijn dat jullie merken dat de aandacht verslapt en jullie dát graag willen voorkomen.

Wat is EFT bij Psycholoog Alkmaar?

In de behandeling staan ‘emoties’ centraal. Niet per se de emoties zelf, maar de manier waar jij en jullie er mee omgaan. Veel stellen vinden het heel plezierig om, met een therapeute erbij, moeilijk bespreekbare onderwerpen als emoties nu eens goed te bepraten. De meeste stellen komen er dan ook achter hoe rijk en mooi die ander is en waarom ze ook weer zo veel van elkaar houden. Dat soort gesprekken zijn even mooi als moeilijk en soms pijnlijk. Je begrijpt dat voor zulke onderwerpen een speciale sfeer tussen jullie nodig is: van vertrouwen, respect en steun. En waarschijnlijk kun je je nu niet voorstellen dat jullie zo’n sfeer kunnen zetten. En toch gaan jullie het doen. En waarschijnlijk gaat het ook jullie lukken. Emotionally Focussed Therapy (EFT) is een wetenschappelijk beproefde methode met een hoog slagingspercentage. Er is geen reden om aan te nemen dat jullie dat kunnen bereiken.

Het doorbreken van de patronen

Zoals gezegd: eerst moeten jullie werken aan de manier waarop jullie gesprekken voeren. Dat is heel concreet werk, waarin jullie de vaste patronen van jullie omgang herkennen, erkennen en wegnemen. Zie je, jullie gesprek gaat eigenlijk altijd op dezelfde manier. De een zegt dit, wat de ander zo opvalt, wat de een dan weer niet zo bedoelde, waar de ander zo zijn vraagtekens bij zet. Jullie hebben dat gesprekje al duizend keer gedaan en kennen de danspassen uit jullie hoofd. Want zo zie ik het: als een Dans van Weerstand. Welk gesprek jullie ook voeren, het volgt de dwingende passen van die dans. Jullie zitten er in vast. En waarschijnlijk hebben jullie het niet eens door. Gelukkig begrijpen de meeste mensen heel snel waar ze de fout in gaan. Ze voelen het gebeuren. Het probleem: zelfs als je het weet kun je er weinig aan doen. Daar help ik bij. Samen vinden we manieren om die standaardstappen te doorbreken. Dat is nodig ook want met die negatieve interactie breken jullie je relatie steeds een beetje verder af – het basale gevoel van verbondenheid en veiligheid.

Het laat zich overal zien

Die manier van omgaan, die Dans van Weerstand, die zit in elk gesprek dat jullie hebben. Zelfs in de meest oppervlakkige. Dat is fijn voor mij omdat ik jullie heel snel kan duidelijk maken waar de problemen zitten. De meeste stellen schrikken er een beetje van; ze hebben niet in de gaten hoe vastgeroest hun patronen zijn en hoe onzichtbaar voor henzelf. Bekend worden met jullie patronen en gedrag is de eerste stap om hieruit te komen. Emotionally Focussed Therapy laat zien wat jij en je partner met elkaar aan het doen zijn en hoe dat voor elkaar voelt.

Je emoties bepalen je

Een liefdesrelatie is een verbond dat eerst en vooral toch emotioneel is. De liefde, maar ook het gevoel van veiligheid, zekerheid, vertrouwen en kwetsbaarheid zijn de diepe emoties waarin jullie vorm krijgen. Dat is niet zomaar iets. Want als het tussen jullie mis gaat, gaat het in essentie daar mis. Vandaar dat het soms ook zo heftig kan zijn. Jullie leven op de rauwe emotie – zelfs als jullie dat zelf helemaal niet eens in de gaten hebben. Je leert begrijpen dat die heftigheid alles te maken heeft met gevoelens zoals angst voor verlating, angst niet de moeite waard te zijn, angst voor kritiek, voor afwijzing. Door dit structureel en grondig te behandelen vergroten jullie het gevoel van veiligheid en intimiteit en maken jullie ruimte om samen verder te groeien.

De drie fasen van EFT

  1. We zorgen dat het niet meer zo uit de hand loopt. Jullie leren de patronen te doorbreken en zijn uiteindelijk in staat tot goede gesprekken zonder dat een van jullie te snelle conclusies trekt, op zijn stokpaardjes gaat of niet over zijn eigen schaduw kan stappen.
  2. Dan is het tijd jullie relatie en jullie ervaring van jezelf in die relatie te verdiepen. Jullie kunnen weer kwetsbaar zijn, onzeker en open. Je hervindt je wensen en verlangens, spreekt je angsten uit. Jullie durven weer samen in onzekerheid te zijn. Zoekend, maar vol vertrouwen;
  3. Jullie komen tot elkaar en kijken terug. De klachten waar jullie mee kwamen blijken kleinigheidjes, dingen die jullie nu makkelijk kunnen bespreken en oplossen. Jullie kunnen ook weer vooruit kijken. Naar leuke dingen, naar een mooie toekomst, samen.

Contact

Benieuwd wat EFT relatietherapie voor jullie relatie kan doen? Neem telefonisch contact op via 085 4015 337 of vul het contactformulier in. Ik leg je graag uit wat ik voor je kan betekenen.